Käyttöehdot

1. Yleistä

 

Tämän verkkosivuston osoitteessa www.estetia.fi (jäljempänä ”sivusto”) omistaa

Estetia Oy (Y-tunnus: 2805569-5, jäljempänä ”Estetia”). Sivuston käyttäminen

edellyttää sitoutumista näihin ehtoihin ja suosittelemme sinua tutustumaan

huolellisesti näihin ehtoihin ennen sivuston käyttämistä. Avaamalla sivuston hyväksyt

nämä ehdot itseäsi sitoviksi, jonka johdosta sitoudut käyttämään sivustoa näiden

ehtojen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, sinun tulee välittömästi poistua

sivustolta.

 

2. Immateriaalioikeudet

 

Estetia omistaa kaikki sivuston immateriaalioikeudet, ellei muuta ole nimenomaisesti

sovittu tai ilmoitettu, eikä sinulla ole oikeutta ladata, kopioida, tallentaa, siirtää,

muokata, lähettää eteenpäin, välittää, esittää tai muulla vastaavalla tavalla

oikeudettomasti käyttää sivustoa muuhun kuin yksityiseen ja ei-kaupalliseen

tarkoitukseen. Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan omistusoikeutta sivuston

verkkotunnukseen sekä sivuston sisältämiin tavaramerkkeihin, logoihin,

tekijänoikeuksiin, toiminimiin, ohjelmistoihin ja muuhun aineistoon. Sivustolla saattaa

olla kolmannen osapuolen omistamia immateriaalioikeuksia, joita koskee kaikki edellä

mainitut käyttörajoitukset, ellei toisin ole ilmoitettu.

 

3. Yksityisyyden suoja

 

Estetia huolehtii sinun yksityisyyden suojan toteuttamisesta sivuston käytön aikana.

Sivustolle tallentamia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Estetia

saattaa lähettää sinulle sähköpostia suoramarkkinointia varten, ellet ole erikseen sitä

kieltänyt. Henkilötietojen käsittelyn periaatteista, sivuston käyttäjän oikeuksista ja

henkilötietojen suojaamisesta ilmoitetaan Estetian potilas- ja asiakasrekisterin

rekisteriselosteessa.

 

4. Käyttäjän vastuu

 

Vastaat itse ja erikseen sivustolla esittämäsi aineiston sisällöstä ja siitä, että sivustolle

ei lähetä eikä siirretä mitään lain tai hyvän tavan vastaista taikka muutoin

epäasiallista aineistoa. Vastaat myös siitä, että sivustolla esitetty tai sinne lähetetty

tai siirretty aineisto ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaali- tai muita

oikeuksia. Sinun on varmistettava ennen aineiston siirtämistä, lähettämistä tai

esittämistä, että aineisto ei sisällä viruksia, haittaohjelmia tai mitään muuta sellaista,

joka saattaa vahingoittaa sivustoa tai sen sisältöä. Sinulla on oikeus jakaa tai levittää

sivuston sisältöä vain siten, että tiedon lähde ilmoitetaan asianmukaisesti samassa

yhteydessä.

 

5. Palveluiden tilaaminen

 

Ennen sivuston kautta saatavien palveluiden tilaamista sinun tulee tutustua

huolellisesti sivustolla julkaistuihin palveluiden yleisiin ehtoihin ja hyväksyä ne itseäsi

 

sitoviksi. Voit käyttää sivustolla olevaa ajanvarausjärjestelmää palveluita tilatessasi.

Ajanvarausjärjestelmän käyttäminen edellyttää asianomaisten käyttöehtojen

hyväksymistä ja niihin sitoutumista.

 

6. Palveluntarjoajan vastuu

 

Estetia ei takaa sivuston sisällön oikeellisuutta ja luotettavuutta. Sivuston sisältämä

informaatio on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, ellei toisin ole ilmoitettu,

ja voi sisältää virheellisyyksiä tai epäselvyyksiä. Lisäksi sivustolle saattaa aiheutua

toimintahäiriöitä tai teknisiä vikoja ja sivuston käyttöoikeus saatetaan Estetian

yksipuolisesta päätöksestä tilapäisesti keskeyttää sivuston huolto- tai

päivitystoimenpiteiden ajaksi. Estetia ei vastaa vahingosta, joka sinulle aiheutuu

sivuston sisällön virheellisyyksistä tai epäselvyyksistä taikka sivuston käyttämisestä

tai sen käyttämisen estymisestä. Estetia ei myöskään vastaa mistään kolmannen

osapuolen tuottamasta aineistosta, joka on sivustolla saatavissa joko suoraan tai

välillisesti linkin kautta.

 

7. Evästeet

 

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies), jotka kuvaavat sivuston käyttöä ja

tallentuvat sivuston käyttäjän tietokoneen päätelaitteelle. Evästeitä käytetään siinä

tarkoituksessa, että se luo paremmat edellytykset sivuston ja sen sisällön

kehittämiselle. Evästeet auttavat sivustoa muistamaan sivuston käyttämistä koskevat

tiedot, mikä helpottaa sivuston käyttöä myöhemmin ja parantaa sivuston soveltumista

sivuston käyttäjän tarpeisiin.

 

8. Sovellettava laki ja erimielisyydet

 

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia

normeja. Kaikki näistä ehdoista johtuvat riitaisuudet tulee ensisijaisesti ratkaista

sovinnollisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli sovintoon ei päästä, riitaisuudet

ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

 

9. Muutokset ja oikeuksien siirtäminen

 

Estetialla on oikeus milloin tahansa muuttaa sivuston sisältöä, ulkoasua ja

ominaisuuksia sekä sivustolla tarjottavien palveluiden sisältöä, saatavuutta ja

toimintaa sekä myös näitä ehtoja ilmoittamatta sinulle muutoksista etukäteen.

Estetialla on lisäksi oikeus siirtää näiden ehtojen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet

kolmannelle osapuolelle ilmoittamatta siitä sinulle.